magunkról sajtó hírek partnereink kapcsolat keresés menü

Sajtóközlemények archívum
2001
2000
1999
1998
1997

 

 

Sajtó - Írások rólunk, sajtóközlemények | Sajtóközlemények | Archívum 1998/11.

Sajtóközlemény Pécs, 1998. december 30.

Sikeres a "hazai" "Hajrá, Hazai!" - évértékelés
Jusztinger Antal: Árnyékba fúlt kék hegedű című verseskötete

Sikeres évet zárt a pécsi székhelyű Magyar Áruk Klubja által indított "Hajrá, Hazai!" elnevezésű országimázs program. Az 1998-as év kiemelt feladata volt a program szükségességének elfogadtatása, valamint a fogyasztók részére történő bemutatása.

A kezdeményezés az év során egy tucatnyi kiállításon mutatkozott be, ahol közel 20.000 fogyasztó találkozott közvetlenül az országimázs alakításának szükségességével. A bemutatók helyszínei: Baja, Budapest, Kalocsa, Kaposvár, Pécs, Szentendre, Szolnok.

A program kiemelkedő, így a legfontosabb feladata az 1998. június 30-án szervezett Országimázs-Vitafórum volt, ahol a gazdasági élet és a kommunikációs szakmai szervezetek képviselői fogalmazták meg véleményeiket az országkép alakításáról, és annak az Európai Uniós csatlakozás előkészületeiben betöltött szerepéről.

Braun József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Minőségügyi Albizottsága képviseletében kiemelte: "Az EU-csatlakozás küszöbén nagy jelentősége van a vásárlói magatartás pozitív befolyásolásának. Az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának megvalósulásakor a hazai gazdaság előnyben részesítésére talán ez lesz a legnagyobb hatású eszköz. - Éljünk vele!"

A "Hajrá, Hazai!" program a fogyasztói magatartás megváltoztatásával párhuzamosan folyamatosan kiáll a hazai kultúra népszerűsítése mellett.

Weinreich László egyesületi elnök szerint: "A mindennapos kultúránk részévé válnak a rólunk kialakított vélemények. Mi fogyasztók a viselkedésünkkel, a mindennapos szokásaink változtatásával tehetünk azért, hogy rajtunk keresztül, az ország képének alakulása is kedvezően változzon."

A Magyar Áruk Klubja több alkalommal vállalt szerepet a hazai kortárs művészet népszerűsítésében. Ebben az évben Kerényi Mari textilművész kiállításának megrendezésében és Balogh Robert: Egy hónap faun (= FAUN) című verseskötetének kiadásában vállalt segítő szerepet, valamint közreműködött a Telegram elnevezésű Interneten megjelenő kulturális lap és az Agroinfo elnevezésű agrár- és élelmiszeripari marketing kiadvány életre hívásában.

A napokban jelent meg Jusztinger Antal (46) pécsi költő Árnyékba fúlt kék hegedű című verseskötete, melynek magánkiadásában szintén segédkezett a "Hajrá, Hazai!" program.

Jusztinger Antal ars poeticája: "1952. év karácsonyán születtem. Égi ajándékul kaptam a szófestés képességét. Számomra legfontosabbak: Értelem és Érzelem. Ifjúkorom óta megbecsülöm a szavakat és magvetőként szórom szét a szóvirágokat a lét kockás mezején. Sorsomnak érzem, hogy a ránkhegesztett világ parázsló tüzében örökségül életre melegítsem az emberi szót."

A Magyar Áruk Klubja számára az 1998-as év sikeres volt, hiszen elérte azt, hogy mára már szakmailag is indokolt és szükséges az országimázs alakítására szerveződött "Hajrá, Hazai!" program működése. Az idei év eseményei és eredményei alapján 1999-ben megvalósulhat egy széleskörű ismertséget megcélzó program, beleértve a szakmai bázis kialakítását, és a különböző érdekcsoportok koordinálását a téma érdekében.

Ehhez azonban még mindig a legfontosabb feladat annak elérése, hogy az országkép alakítása a köztudatban is ne csak egy lobbycsoport érdekeként szerepelje, hanem mindannyiunk közös ügyeként, közös érdekeként. József Attila: A Dunánál című versében erről így ír: "... s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk és nem is kevés."

Háttéranyag

Jusztinger Antal: Gondolatok az irodalomról...

A mai magyar irodalmat értőn szemlélő ókori görög színházban érzi magát, ahol a tragédiában a cselekményt a deus ex machina zárja le váratlanul.

Az elmúlt időszakot így zárta le a rendszerváltás, és a nézőtéren ülő olvasó még nem dolgozta fel teljességében a történetet.

1990 után új feltételek és lehetőségek jöttek létre a művészeti élet szereplői számára, így az irodalmi életben is. A megváltozott társadalmi-politikai helyzet determinálta az irodalmat (is), amely nem maradhatott közömbös a megújulással szemben. Eltűnésre ítéltettek a szovjet irodalmat majmolók és mindazok, akik az államilag támogatott és irányított művészeti életben aktívan részt vettek, a politikai agitáció szolgálatába állították (ál)tehetségüket. Az elmúlt rendszerben "jóllakott irodalmi farkasok éneke" helyett most új csoportok, nemzedékek, újfajta irányzatok és stílusok következnek. Az ismertek és elismertek mellett az ez idáig hallgatásra kárhozottak sokasága igyekszik a fényre.

Én hiszek a jövőben, hisz olyan megyében élek, ahol találni "...sokoldalú, és magas színvonalú szellemi életet, mely megyénket és városunkat az ország legműveltebb tartományának: a Dunántúlnak is kétségtelenül vezető emporiumává avatta." Ezt 1934-ben Várkonyi Nándor írta. Véleményem szerint ez most is igaz.

Az ördögi kör szétverése megkezdődött. Ekkor egy-egy szerkesztőség alkotótáborába bekerülni igen nehéz volt zártsága miatt. Akik bekerültek, azok kiváltságosnak érezhették magukat. A kör szétverése azonban nem megy végbe egyik napról a másikra. Az elkapitálozódott világban mondják ők: "csak ismert alkotókat lehet eladni, ismeretlenekre nincs vevő."

Mondják ezt azok, akik egykor szintén ismeretlenek voltak! Napjainkban sok "pozitívan értékelt és tehetséges szerző" kopogtat a vasajtókon.

Egyelőre kevés az esély a nyomtatásban való megjelenésre: vagy antológiában vesznek részt, aktívan közreműködve anyagilag a kiadásban és a terjesztésben. Másrészt lehetőség van szponzorral vagy anélkül önálló kötet kiadására, ez azonban szintén nem biztosítja megfelelő reklám nélkül az országos ismertséget. Ugyanakkor hátráltató tényező az elsatnyult irodalmi ízlés is, ahol a valódi szépirodalomnak egyelőre nincs meg a valódi lehetősége eljutni a tömegekhez. Másrészt, a folyóiratok a megjelentetés finanszírozásának nehézségei közepette nem érdekeltek a (helyi) tehetségek felkarolásában, és ez a jövő feláldozását is jelentheti.

Az irodalom a lélek játéka a szó művészetének segítségével az értelem és érzelem emberformáló húrjain.

De vajon meddig szárnyal Pegaszosz az ihlet szellőjén, és mikor fogja a költészet forrását mérgében betemetni?...

Jusztinger Antal: Árnyékba fúlt kék hegedű

Árnyékbafúltan

Enyémek a szedres, kék szavak
és a lila angyalok a bűvös toronyban.
Enyém az álmok álmának álma,
- szabadság ez a túlélt halálban.
Enyészet pohara mérges-zöld lesz
és savanyú lesz az örökölt indulat
és vacogó lesz a keletlen kenyér
mert torkomban szürke már a kín
és árnyékban elcsuklanak a szavak...

A másik

Vagyok az Egyik,
s leszek a Másik
az álom tükörfalán.
Fagyott teknőből
melegre sóhajtom az Eget
és szétosztom kitárt
karjaim közül a Nap
éltető ragyogó sugarait
minden holttá vált reszketőnek...

 

vissza   lap tetejére   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.

 

Hajrá, Hazai! Országimázs Mozgalom
Magunkról | Hírek | Sajtó | Partnereink | Kapcsolat | Vendégkönyv | E-mail
A honlap megtekintéséhez 800x600-as felbontás, 16 bites színmélység
valamint a Netscape Navigator vagy az Internet Explorer 4-es változata szükséges.
© Netmester Produkció 2000- Infocsoport | Alufelni